We wtorek 15.09 w wspomnienie Matki Bolesnej w naszej parafii obyyła siękanoniczna wizytacja Ks. Bpa Józefa Szamockiego. Rozpoczęliśmy ją msza św. sprawowaną pod przewodnictwem Ks. Bp . Bardzo serdecznie i miło Ks. Bpa przywitał przedstawiciel parafii w osobie przewodniczacego Rady Parafialnej pan Hieronim Knorps . Po mszy sw. udaliśmy sięz Ks. Bp odwiedzić chorych z komunią sw. Z głebokim wzruszeniem i lzami w oczach pani Sargalska i Dabrowska przyjęły Pana Jezusa i porozmawiały z Ks. Biskupem. Kolejny punktem wizytacji było podpisanie ksiąg metrykalnych w biurze parafialny. , po czym zasiedliśmy do stołu spożywając obiad w towarzystwie Ks. seniora kan . Henryka Trąpczyńskiego , do którego po obiedzie udaliśmy się na kawę . O godz. 15 spotkaliśmy się na modlitwie do Miłosiedzia Boże i adoracji Pana Jezusa , która zaokńczyła się o godz .16.30 blogoslawieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym. O godz. 17. 00 nastąpiło spotkanie Rady Parafialnej i Ks. Bpa na plebani, gdzie zostały omówione tematy dotyczące funkcjonowania parafii . Ten dzień zakończylismy msząśw. o godz. 18.30 ,  w czasie której młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania pozegnała Ks. Bpa.Prośmy wszycy Ducha Swietego , Niepokalanie Poczęta , aby ta wizytacja przyniosła jal najobfitsze owoce .