Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się w Pokrzydowie gmina Zbiczno powiat Brodnica. Jej proboszczem jest ks. Zenon Żmijewski, wicedziekan.

Obszar parafii położony jest na północno-wschodnim skraju dekanatu brodnickiego. Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami: 1437– 1438r.-Gottersfeld, 1535r.-Coprzidowo, Pokrzitowo.

Pokrzydowo to miejscowość o genezie średniowiecznej. Nie znamy dokładnej daty jej powstania, miało to jednak miejsce najprawdopodobniej w XIV w. w czasach krzyżackich była to zakonna wieś czynszowa, która pod względem administracyjnym leżała w granicach konturstwa brodnickiego. Po 1466 r. własność królewska wchodząca w skład starostwa brodnickiego.

W średniowieczu istniała w Pokrzydowie parafia. Niestety posiadamy o niej z tego okresu niewiele informacji. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi dopiero z początku XV w. W czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1414 r. kościół w Pokrzydowie poniósł straty. Patronat nad kościołem sprawowali Krzyżacy. Prawdopodobnie kościół nosił od początku wezwanie św. Wawrzyńca.

W czasie dynamicznego rozwoju reformacji na ziemi chełmińskiej kościół w Pokrzydowie był przejściowo w rękach protestantów. Pod koniec XVI w. powrócił we władanie katolickie. Uległ zniszczeniu w czasie wojen polsko-szwedzkich. Nowa świątynia została pobudowana z fundacji Wojciecha Pląskowskiego w 1733 r. Prawdopodobnie około tego roku parafia w Pokrzydowie odzyskała swoją samodzielność.

Kościół spalił się w 1806 r. Przez kilkadziesiąt lat nabożeństwa odbywały się w kaplicy, na którą zaadoptowano stodołę. Starania o budowę nowego kościoła podjął ks. proboszcz Jan Kamrowski. Nowy kościół został zbudowany w latach 1864-1866. Konsekrowany dnia 16 IX 1866r. W późniejszym czasie zostały odbudowane budynki plebańskie, które spaliły się w 1881 r.

W latach 1993-1997 kościół został wyremontowany z inicjatywy księdza Zenona Żmijewskiego. Odnowiony został dach i wystrój wnętrza.